Indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie
Indywidualne ubezpieczenie ambulatoryjne Opieka Medyczna to oferta skierowana do osób, które pragną szybko i komfortowo skorzystać z porad lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 64 roku życia.

Dzięki zawartej umowie ubezpieczenia ubezpieczony zyskuje:
• szybki dostęp do konsultacji lekarskiej:
– lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej: rodzinny, internista, pediatra – do 2 dni roboczych
– lekarze 16 innych specjalności – do 5 dni roboczych
• telefoniczna rezerwacji wizyt
• konsultacje u lekarzy 19 specjalności, bez limitów i bez skierowania
• badania laboratoryjne, badania RTG, USG, tomografii komputerowej, mammografii, EKG oraz wiele innych opisanych szczegółowo w poszczególnych zakresach
• zniżki na stomatologię zachowawczą
a w wybranych zakresach:
• opiekę konsultanta szpitalnego podczas pobytu w szpitalu
• wizyty domowe

Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, oraz lekarzy 16 innych specjalizacji (ginekologia, chirurgia, ortopedia, okulistyka, kardiologia, pulmonologia, dermatologia, otolaryngologia, neurologia, urologia, reumatologia, alergologia, gastrologia, diabetologia, nefrologia i endokrynologia) w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dodatkowo, w ramach wybranego zakresu ubezpieczenia, Klient ma możliwość wykonania do ponad 200 podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych w krótkim terminie. Osoby korzystające z usług medycznych, oferowanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, nie tracą czasu w kolejkach, telefonicznie umawiają się na wizyty w dogodnych dla siebie terminach, oraz mają pewność, że ich zdrowie jest pod najlepszą opieką. W wybranych Zakresach świadczeń medycznych oferujemy również możliwość korzystania z wizyt domowych oraz z usług Konsultanta Szpitalnego, zatem osoby ubezpieczone mogą czuć się bezpiecznie w każdej nieoczekiwanej sytuacji zdrowotnej.

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla klientów korporacyjnych, chcących zapewnić swoim pracownikom profesjonalną opiekę medyczną w renomowanych placówkach medycznych. Ubezpieczeniem może być objęta grupa, która liczy już od 3 ubezpieczonych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 64 roku życia. Dodatkowo istnieje możliwość objęcia ochroną współubezpieczonego (małżonka, partnera życiowego, dziecka).

Zawarcie polisy Grupowa Opieka Medyczna niesie za sobą korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

Korzyści dla pracodawcy:
• podwyższenie lojalności pracowników wobec firmy
• narzędzie motywacyjne w postaci pozapłacowego elementu wynagrodzenia
• uatrakcyjnienie pakietu socjalnego
• budowanie wizerunku nowoczesnego i solidnego pracodawcy, który dba o zdrowie swoich pracowników i ich rodzin
• oszczędność czasu pracowników i pieniędzy – szybka pomoc w dogodnym terminie, to mniej opuszczonych dni roboczych
• zmniejszenie absencji chorobowej kadry poprzez łatwy dostęp do badań profilaktycznych

Korzyści dla pracownika:
• poczucie bezpieczeństwa – szeroki zakres opieki medycznej i szybki dostęp do świadczeń
• zdrowie w najlepszych rękach – wykwalifikowana kadra medyczna i nowoczesne, doskonale wyposażone przychodnie
• ochrona dla najbliższych – możliwość objęcia opieką medyczną członków rodziny pracownika
• oszczędność pieniędzy – grupowe ubezpieczenie zdrowotne to znacznie niższa składka

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Zakres usług jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta. Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy: rodzinnego, internisty, pediatry w maksymalnie 2 dni robocze oraz lekarzy 16 innych specjalizacji (ginekologia, chirurgia, ortopedia, okulistyka, kardiologia, pulmonologia, dermatologia, otolaryngologia, neurologia, urologia, reumatologia, alergologia, gastrologia, diabetologia, nefrologia i endokrynologia) w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza POZ. Dodatkowo w ramach wybranego zakresu, ubezpieczeni mają możliwość wykonania od kilkudziesięciu do ponad 200 podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych w krótkim terminie. Pracownicy objęci grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym Opieka Medyczna nie muszą tracić czasu w kolejkach, umawiają się telefonicznie na dogodne terminy wizyt, mają poczucie bezpieczeństwa, zagwarantowane kompleksowym zakresem świadczeń medycznych, a w nagłych sytuacjach mogą skorzystać z wizyt domowych oraz z usług konsultanta szpitalnego.