Leasing – to wygodna forma finansowania nabycia środków ruchomych (możliwy jest tez leasing nieruchomości).

Leasing polega na przekazaniu przez jedną stronę – finansującego -określonego przedmiotu leasingu, drugiej stronie umowy – korzystającemu – do odpłatnego użytkowania, na określony w umowie czas.

Za użytkowanie przedmiotu leasingu, korzystający uiszcza opłaty leasingowe.

Cechy charakterystyczne umowy leasingowej:
• umowa leasingu zawarta jest na czas oznaczony;
• przedmiotem leasingu jest rzecz ruchoma; najczęściej są to: środki transportu, maszyny i urządzenia przemysłowe, sprzęty biurowe i komputerowe;
• właścicielem przedmiotu leasingu przez okres umowy, jest finansujący;
• po zakończeniu umowy, korzystający może wykupić przedmiot na własność, pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat leasingowych oraz po zapłaceniu określonej w umowie kwoty wykupu przedmiotu.

Leasing operacyjny – wszystkie opłaty leasingowe są w pełnej wysokości kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Leasing finansowy – kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa (koszt finansowania) i amortyzacja. Pod względem skutku podatkowego dla przedsiębiorcy, leasing finansowy jest bardzo zbliżony do kredytu.

Leasing zwrotny – może zastąpić w określonych przypadkach kredyt obrotowy. Warunkiem jest posiadanie przez firmę środków trwałych. Można wówczas oddać część majątku trwałego firmie leasingowej, w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi, firma zyskuje jednorazowy zastrzyk gotówki, którą może przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa lub na każdy dowolny cel.

Faktoring – jest instrumentem finansowym, zapewniającym nie tylko płynność finansową, ale i zmniejszającym ryzyko związane ze sprzedażą.

Faktoring umożliwia nie tylko wzrost sprzedaży dzięki uzyskaniu dodatkowego finansowania bez konieczności zaciągania kredytów, ale również – co dla większości przedsiębiorców jest rzeczą równie istotną – skutkuje obniżeniem kosztów finansowych związanych z oferowaniem odbiorcom kredytu kupieckiego.