SH Konsulting - Szymon Helak

Szymon Helak

/Szymon Helak

About Szymon Helak

This author has not yet filled in any details.
So far has created 17 blog entries.

Grupowe ubezpieczenie pracownicze

Ubezpieczenie skierowane jest do grupy pracowników oraz wszelkich innych grup formalnych (związki zawodowe, spółdzielnie itp.) . Minimalna liczba pracowników konieczna do zawarcia umowy ubezpieczenia to 30 osób związanych formalnie z zakładem pracy (ubezpieczającym). Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat , a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 […]

Ubezpieczenia medyczne

Indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie
Indywidualne ubezpieczenie ambulatoryjne Opieka Medyczna to oferta skierowana do osób, które pragną szybko i komfortowo skorzystać z porad lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 64 roku życia.

Dzięki zawartej umowie ubezpieczenia ubezpieczony zyskuje:
• szybki dostęp do konsultacji lekarskiej:
– lekarze Podstawowej […]

Faktoring

Faktoring, w odróżnieniu od kredytu bankowego, umożliwia przedsiębiorcy szybki dostęp do jego środków, zamrożonych w należnościach odbiorców. Bez faktoringu, przedsiębiorca musiałby czekać na swoje płatności przynajmniej tak długo, ile wynoszą terminy płatności na wystawianych przez niego fakturach. Korzystanie z faktoringu nie wiąże się ze spłacaniem uzyskanego finansowania przez firmę, gdyż spłaca je odbiorca, płacąc za […]

Leasing

Leasing – to wygodna forma finansowania nabycia środków ruchomych (możliwy jest tez leasing nieruchomości).

Leasing polega na przekazaniu przez jedną stronę – finansującego -określonego przedmiotu leasingu, drugiej stronie umowy – korzystającemu – do odpłatnego użytkowania, na określony w umowie czas.

Za użytkowanie przedmiotu leasingu, korzystający uiszcza opłaty leasingowe.

Cechy charakterystyczne umowy leasingowej:
• umowa leasingu zawarta jest na czas […]

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy – to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia czy towaru.

Często kredyty obrotowe są krótkoterminowe, czyli do 12 miesięcy. Są to zazwyczaj tzw. kredyty obrotowe odnawialne. Niektóre banki mają w swojej ofercie kredyty obrotowe na dłuższy okres (kredyty obrotowe nieodnawialne). Wysokość kredytu obrotowego najczęściej określana jest jako wielokrotność […]

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny – to kredyt przeznaczany na różnego rodzaju inwestycje.

Można zakupić urządzenia, dokonać ich modernizacji, dokonać zakupu nieruchomości, budować i remontować obiekty, zakupić wartości niematerialne, takie, jak licencje, koncesje, papiery wartościowe. Finansowanie inwestycji kredytem inwestycyjnym związane jest z szeregiem ryzyk. Najważniejsze z nich to ryzyko związane z trafnością decyzji o podjęciu inwestycji. W celu […]

Ubezpieczenia na życie

PZU Plan na życie
Ubezpieczenie dla osób przezornych, dbających o swoją finansową przyszłość (np. na emeryturze), dla osób potrzebujących ochrony ubezpieczeniowej na wypadek swojej śmierci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego rodziny lub zabezpieczenia kredytu dla banku, oraz dla wszystkich chcących regularnie inwestować oraz oszczędzać na dowolne przez siebie wybrane cele, takie jak: edukacja dzieci, budowa domu, […]

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC
Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce:
• pojazdów samochodowych
• motocykli
• motorowerów
• ciągników rolniczych i przyczep
• a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych

Kupując OC w PZU, otrzymujesz:
• bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, które obejmuje m.in.: bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy wypadku jak i poszkodowanego, informację i kompleksową pomoc w […]

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu.
Ochroną ubezpieczeniową może być objęte również mienie ruchome osób bliskich Ubezpieczonego, jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

PZU DOM Plus to:
• kompleksowa ochrona majątku, indywidualnie dopasowana do potrzeb
• możliwość elastycznego decydowania o […]

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy – to „szybka gotówka” na dowolny cel, której przyznaniu towarzyszą minimalne formalności.
Uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na realizację dowolnego pomysłu, na zakup wymarzonego sprzętu AGD, samochodu, wakacje marzeń itp.

.